Thema's

Centre of Expertise Healthy Ageing

1. Actieve Leefstijl & Sport
2. eHealth & Technologie
3. Gezonde Voeding
4. Jeugd & Leefstijl
5. Wonen, vrije tijd & Zorg
6. Arbeid & Zorg
7. Welzijn & Zorg

1. Actieve Leefstijl & Sport

Fysieke inspanning is een van de meest belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefstijl. Bewegen en sporten heeft zowel direct als indirect een positief en preventief effect op de gezondheid, maar is niet voor iedereen vanzelfsprekend.
Binnen het thema 'Actieve Leefstijl & Sport ' richten innovatiewerkplaatsen zich op het behalen van gezondheidswinst door een brede toepassing van fysieke inspanning. Bij gezonde mensen van alle leeftijden, maar vooral bij kwetsbare groepen in de samenleving zoals ouderen, chronisch zieken en verstandelijk beperkten.
Innovatiewerkplaatsen.

2. eHealth & Techologie

Moderne informatie- en communicatietechnologie in de vorm van eHealth bieden de mogelijkheid oplossingen te vinden voor problemen in de zorgsector. Door gebruik van ICT, gaming, domotica en care-cure technologie kunnen ouderen langer zelfstandig blijven. eHealth toepassingen worden ook ingezet bij revalidatie van bijvoorbeeld kinderen met een motorische beperking.
Binnen het thema 'eHealth & Technologie' richten innovatiewerkplaatsen zich op eHealth toepassingen die bijdragen aan een gezonde levensstijl van mensen in alle leeftijden, ziek en gezond.
Innovatiewerkplaatsen.

3. Gezonde Voeding

Voedsel en eetgewoonten spelen een belangrijke rol bij veroudering en (leeftijdgerelateerde) ziekten. Een uitgebalanceerd dieet en juiste voedselkeuzes kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verlengen van gezonde jaren bij het ouder worden. Hierbij speelt bijvoorbeeld ook het tijdig onderkennen en behandelen van ondervoeding een belangrijke rol.
Binnen het thema 'Gezonde Voeding' richten de innovatiewerkplaatsen zich op het ontwikkelen van nieuwe voedingsmiddelen en -methoden voor gezonde en zieke mensen.
Innovatiewerkplaatsen.

4. Jeugd & Leefstijl

​Kinderen en jongeren hebben ook te maken met ontwikkelingen in zorg en welzijn, zoals bezuinigingen en veranderingen in het gemeentelijk jeugdstelsel. Daardoor is het bijvoorbeeld nodig de aanpak van wijkvoorzieningen voor kinderen te herzien, om de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg en scholen, kinderopvang, sportvereniging, etc. op peil te houden. Daarbij hebben kinderen met aandoeningen als dyslexie en/of een aandachtsstoornis extra aandacht nodig. Ze zijn erg kwetsbaar en hebben vaak problemen met het sociaal en emotioneel functioneren.
Binnen het thema ‘Jeugd & Leefstijl’ richten de innovatiewerkplaatsen zich op de zorg en welzijn van kinderen en jongeren. Door met alle betrokken partijen te werken aan innovaties in voorzieningen en behandelmethoden. 
Innovatiewerkplaatsen.

5. Wonen, Vrije tijd & Zorg

Om de kwaliteit van de leefomgeving van ouderen te versterken, zijn innovaties nodig die zorg en welzijn combineren met wonen en recreëren. Thuis, maar ook tijdens het recreëren willen ouderen gebruik kunnen maken van kwalitatief goede zorg en aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. Een goede ruimtelijke omgeving draagt ook bij aan de gezondheid en het welzijn van mensen. Innovatieve aanpassingen aan gebouwen kunnen zorgen voor het beter functioneren van zorginstellingen, kwalitatief goede zorg en besparing van kosten.
Binnen het thema ‘Wonen, vrije tijd & Zorg' richten innovatiewerkplaatsen zich op innovatieve diensten en producten, het kwalificeren van professionals en een optimale inrichting van een ruimtelijke omgeving.
Innovatiewerkplaatsen.

6. Arbeid & Zorg

Door de vergrijzing van de bevolking en de verhoging van de pensioenleeftijd moeten werkenden langer inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt. Dat  vraagt om preventief en curatief handelen van de werkgever en de werknemer. Een ander arbeidsaspect is het op peil houden van het aantal gekwalificeerde zorgverleners voor de toekomstige zorgvraag. Om zorg- en servicediensten in de toekomst te kunnen blijven leveren, zullen de werkwijze, de cultuur en de personeelsinzet van zorgaanbieders moeten veranderen.
Binnen het thema ‘Arbeid & Healthy Ageing’ richten innovaties zich op werkgevers bij het het toekomstbestendig faciliteren van hun werknemers. Andere innovaties hebben als doel organisaties en zorgprofessionals te ondersteunen bij een vernieuwingsslag in de relatie met hun patiënten/cliënten.
Innovatiewerkplaatsen.

7. Welzijn & Zorg

De zorgsector heeft te maken met ingrijpende ontwikkelingen. Zo neemt het aantal ouderen niet alleen toe, ze willen ook graag zo lang mogelijk thuis wonen en mee blijven doen in de samenleving. Daardoor wordt de zorg complexer, inhoudelijk en organisatorisch. Voor zorgprofessionals betekent dit een andere manier van denken en werken. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanwege bezuinigingen een overstap gemaakt naar meer extramurale zorg (ambulantisering). Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop de huidige GGZ zorg verleent aan mensen met een psychiatrische aandoening. 
Binnen het thema ‘Welzijn & Zorg’ richten de innovatiewerkplaatsen zich op het kwalificeren van professionals en het ontwikkeling van producten en diensten om patiënten passende zorg te kunnen bieden.
Innovatiewerkplaatsen.