Functies 

Centre of Expertise Healhy Ageing

1. Praktijkgericht onderzoek
2. Zorginnovatie
3. Onderwijsontwikkeling
4. Business development
5. Informatievoorziening en voorlichting

1. Praktijkgericht onderzoek

Onderzoek waarbij fundamentele kennis wordt toegepast en dat voldoet aan alle methodologische eisen voor wetenschappelijk onderzoek. In de innovatiewerkplaats wordt het probleem onderzocht, de innovatie ontworpen en geïmplementeerd en de resultaten geëvalueerd. Er is nauwe samenwerking tussen onderzoekers, die toegang hebben tot de fundamentele kennis, en uitvoerders, die kennis hebben over de praktijk. Voor studenten is de innovatiewerkplaats een onderwijsomgeving waarin hij direct toegang krijgt tot kennis over praktijkinnovatie.

2. Zorginnovatie

Het CoE HA biedt gelegenheid voor partners en andere geïnteresseerde marktpartijen om onderzoek uit te (laten) voeren met gebruikmaking van specifieke onderzoeks- en laboratoriumfaciliteiten, expertise en andere ondersteuning (bijv. op het gebied van subsidies). De resultaten worden in de vorm van praktijkimplementaties beschikbaar gesteld aan partners en andere geïnteresseerde partijen. Het CoE HA volgt, initieert en ondersteunt de innovatiewerkplaatsen van zorg- en welzijnsinstellingen, bedrijven, overheden en kennisinstellingen. Het CoE HA richt - ondersteund door partners - een professioneel proces in (op basis van een business case) om op een verantwoorde manier tot projecten en innovatiewerkplaatsen te komen en die op een efficiënte en toekomstgerichte manier te managen.

3. Onderwijsontwikkeling

Met de kennis van de innovaties in de zorgpraktijk (de markt) geeft het CoE HA een impuls aan vraaggestuurde vernieuwing en uitbreiding van het onderwijs. Het ondersteunt de ontwikkeling van masters, bachelors, majors, minors en excellentieprogramma’s. Verder biedt het CoE HA studenten, docenten, leerlingen en professionals (uit wo, hbo en mbo) de gelegenheid deel te nemen aan praktijkprojecten zoals die worden uitgevoerd in o.a. de innovatiewerkplaatsen.

4. Business development

Het CoE HA voert – in samenwerking met deskundige partners – een business development traject uit, van ideevorming en business plannen tot opschaling en marktrijp maken van producten en diensten. Deze functie is belangrijk voor de economische ontwikkeling en commerciële innovatie in de zorg. Het CoE HA fungeert als contactcentrum voor marktpartijen in de zorgsector, voor vragen en ondersteuning bij onderzoeks- en verbeteringsprojecten.

5. Informatievoorziening en voorlichting

Het CoE HA communiceert de resultaten van de innovatiewerkplaatsen en het onderwijsaanbod naar betrokkenen: professionals in de zorg & welzijn, ondernemers, beleidsmakers, docenten en studenten. Ook voorlichting aan burgers behoort tot de functies van het CoE HA. Met diverse middelen (website, advertenties, artikelen in dagbladen en vakbladen, radio en tv) informeert het CoE HA relevante doelgroepen over het belang van een gezonde en actieve leefstijl. Verder enthousiasmeert het jongeren voor opleidingen op het gebied van Healthy Ageing door te laten zien welke interessante ontwikkelingen er zijn in de verschillende sectoren (zorg en welzijn, maar ook economisch en technisch).