Bijzondere samenwerking mbo en hbo studenten IWP Active Ageing Diabetes

21 januari 2016

In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Diabetes' wordt momenteel een bijzonder (deel)project uitgevoerd. Studenten werken in een IWP aan afstudeeropdrachten en projecten, soms interdisciplinair en vanuit verschillende opleidingen. In dit project worden daarnaast de krachten gebundeld vanuit verschillende verschillende onderwijsinstellingen: het Alfa-college en de Hanzehogeschool Groningen. Studenten werken nauw met elkaar samen, leren met en van elkaar en leveren input voor de ontwikkeling van - in dit geval - de inhoud van de HealthQuest app. Deze gezondheids-app is één van de producten van de IWP. Vanuit de Hanzehogeschool is een groep van vijf studenten van de opleiding Fysiotherapie (mede-)verantwoordelijk voor de organisatie, planning en aansturing van het project. Participatie van het Alfa-college bestaat uit twee leerlingen van Verzorging & Verpleging en drie leerlingen van Sport & Bewegen. Iedereen is in dit project bezig met zowel gezamenlijke als persoonlijke leerdoelen waardoor de samenwerking heel inspirerend is, ieder in zijn / haar expertise kan worden ingezet en er een goede aanvulling plaatsvindt vanuit deze verschillende expertises. Ook de begeleiding van de groep studenten vindt plaats door zowel docenten van het Alfa-college als van de Hanzehogeschool.

Deze manier van werken is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage vanuit het Innovatiebudget, beschikbaar gesteld door het College van Bestuur van het Alfa-college, voor stimulering van in- en externe cross-overs. Begin februari 2016 wordt het project afgerond, maar start een volgende groep studenten om een vervolg te geven. Tot nu toe loopt het erg goed en levert het mooie resultaten op!

Op de foto de projectgroep bestaande uit:

Bovenste rij van links naar rechts: Nanno van der Meer, Jeannette Bronda-Bennink (docent Alfa-college), Tamme Minnema (opdrachtgever / ontwikkelaar van de HealthQuest app vanuit Tizin), Marije Hulzebos, Arwin Friso, Lourens Kraft van Ermel, Alinda Meijer, Pieter Moesker en Inge Barthel.

Onderste rij van links naar rechts: Miriam van Ittersum (docent Hanzehogeschool Groningen), Jitske Hoekstra, Annewieke Douma en Allard de Vries. Niet op de foto: Amitis Behrouz (docent Alfa-college).


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier