Afstudeeronderzoeken IWP Arbeid & Healthy Ageing

25 juni 2015

Op vrijdag 19 juni hebben studenten en docenten van de innovatiewerkplaats Arbeid en Healthy Ageing afstudeerprojecten van studenten besproken. In de IWP hebben tien studenten in totaal acht projecten uitgevoerd:

  • Inzetbaarheid bij Carbot/Norit (Ricardo de Jonge)
  • Werkdruk en bevlogenheid bij Van Mesdagkliniek (Shirley Kuijpers)
  • Ervaringen met duaal leiderschap bij Van Mesdagkliniek (Geert Lanting)
  • Zelfsturend leren bij De Zeijlen (Jasper Alkema)
  • Human Capital van mensen met een Wajong-uitkering voor FNV-Noord (Daan Roelvink)
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Assen (Aimee Neeleman & Gitta van der Zalm)
     

Deze projecten zijn onderdeel van langer lopende projecten van de IWP. Daarnaast hebben studenten een start gemaakt met het ontwikkelen van instrumentarium om organisaties te faciliteren bij hun activiteiten rond arbeid en healthy ageing:

  • Werk-/privé-balans (Redmar Reitsema & Eline Brik)
  • Duurzame arbeidsrelaties: HRM 2025 (Nina van Venrooij)


In de loop van het najaar worden de resultaten van afzonderlijke projecten gepresenteerd. Uiteraard lopen de uitkomsten van de verschillende onderzoeken uiteen. Zo is de ene organisatie gebaat bij activiteiten rond vitaliteit en gezondheid van medewerkers, in de andere ligt de nadruk op de leer- en ontwikkelkant van healthy ageing. Rode draad in alle verhalen bleek het belang van wederkerigheid in de relaties tussen werkenden en leidinggevenden/management: is er aandacht voor elkaar, voor elkaars doelstellingen en positie? Goede communicatie is dan essentieel, evenals ruimte voor zelfsturing van medewerkers. Deze thema’s worden nadrukkelijker leidraad bij de verdere activiteiten van de IWP.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jos van Kempen en Leni Beukema.


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier