Pilot 'Leef gezond met diabetes' gestart!

12 mei 2014

De eerste pilot ‘Leef gezond met diabetes’ vanuit de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Diabetes' is van start gegaan. In deze innovatiewerkplaats bundelen Tizin, Kwadrantgroep, Target Holding, e-Vitality, Bethesda Diabetes Research Center, Alfa College en Hanzehogeschool kennis en kunde om een bijdrage te leveren aan duurzame leefstijlinterventies en cliënt empowerment.

Op donderdag 3 april kregen een groep zorgverleners van Zorgmaatwerk in Heerenveen instructie over het gebruik van de door de IWPD ontwikkelde toolkit.

Deze toolkit is feitelijk een leefstijlinterventie bestaande uit drie delen. Ten eerste een digitale stappenteller waarmee cliënten hun beweegactiviteiten registreren. Ten tweede een e-Health web applicatie (platform) waarmee gebruikers een grafische terugkoppeling krijgen van hun beweegactiviteiten. Het persoonlijke platform is aangevuld met gezondheidsinformatie en vragenlijsten over diabetes ten aanzien van bewegen,  gezonde voeding en motivatie.  Tot slot is er interactie mogelijk tussen patiënt en zorgverlener via het platform. De zorgverlener en cliënt kunnen in een beveiligd berichtencentrum met elkaar communiceren, de zorgverlener kan de voortgang van de cliënt monitoren en naar behoefte de gezondheidsinformatie op maat maken.

Aan deze eerste pilot doen in totaal 10 zorgverleners van Zorgmaatwerk mee die elk 1 à 2 patiënten begeleiden. Tegen de zomer van 2014 worden de eerste uitkomsten verwacht. Aan de hand van de uitkomsten worden verdere verbeteringen doorgevoerd en wordt de leefstijlinterventie uitgebreid. Na de zomer start de volgende pilot. Kortom, wordt vervolgd!

undefined