Toekomstige thema's Gezondheid en Technologie gepubliceerd

11 december 2017

Op 7 december zijn aan Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, de drie themaverkenningen van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2018 aangeboden: Zorgvraag van de toekomst, Bredere determinanten van gezondheid en Technologie. Deze themaverkenningen zijn signalerend van aard en beschrijven een aantal belangrijke toekomstige ontwikkelingen en hun mogelijke impact op volksgezondheid en zorg. Samen met het eerder gepubliceerde Trendscenario beantwoorden ze de vraag: Wat komt er op ons af? In de eindrapportage, die in juni 2018 verschijnt, zal worden gekeken naar handelingsopties voor de meest urgente maatschappelijke opgaven uit het Trendscenario en de themaverkenningen: Wat zouden we er aan kunnen doen?

De Hanzehogeschool Groningen is als expert betrokken geweest bij de totstandkoming van de themaverkenning over Technologie van de VTV-2018.


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier