2014-2015: Folder 'Resultaten IWP Kind in de Wijk'

07 december 2017

Twee lectoraten (Integraal Jeugdbeleid en Praktijkgerichte Sportwetenschap) zijn in de wijken Selwerd, Paddepoel en Tuinwijk (SPT) sinds 2014 aan de slag met de wijk. Dit gebeurt samen met de voorzieningen in die wijk, hun professionals en in nauw overleg met de gemeente. Vanuit de centrale thema’s gezondheid en participatie van de jeugd, richt Kind in de wijk (KIWI) zich op de volgende twee subthema’s:

a. Actieve gezonde leefstijl: bewegen, sport en voeding
b. Vreedzaam samenleven: vreedzame school en vreedzame wijk

De doelstelling van KIWI is om de bestaande voorzieningen in de wijk, op het gebied van actieve gezonde leefstijl en vreedzaam samenleven voor kinderen (4-12 jaar) te ondersteunen, te verbinden en waar gewenst aan te vullen. Hierbij stelt KIWI het kind in de wijk centraal en is daarbij geïnteresseerd in de behoeftes en meningen van deze kinderen. Om meningen van kinderen in beeld te brengen is er dit jaar wederom participatief onderzoek uitgevoerd met kinderen van de Huiskamer. Daarnaast bieden we studenten van verschillende opleidingen de kans om een onderzoek of project uit te voeren binnen de vaststaande thema’s.

Ontwikkelingen, activiteiten en onderzoeksresultaten van de periode september 2014 t/m mei
2015 worden weergegeven in deze folder. Uitwerkingen, factsheets en/of onderzoeksverslagen
kunt u opvragen bij de contactpersonen.