Hogescholen Noord-Nederland ontvangen 8-jarige subsidie voor onderzoek Healthy Ageing

17 oktober 2017

Groningen, 17 oktober 2017 – De Hanzehogeschool Groningen heeft samen met NHL-Stenden en een groot aantal zorginstellingen en bedrijven uit Noord-Nederland een achtjarige SPRONG-subsidie ontvangen van regieorgaan SIA. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het praktijkgerichte wetenschappelijk onderzoek naar Healthy Ageing.

SPRONG is een programma dat Regieorgaan SIA heeft ontwikkeld om hogescholen te ondersteunen bij het versterken van onderzoeksgroepen. De Hanzehogeschool Groningen, NHL-Stenden en een groot aantal noordelijke zorginstellingen en bedrijven ontvangen verspreid over de komende acht jaar 2 miljoen euro. Het Noordelijke consortium, FAITH, richt zich inhoudelijk op het voorkomen en behandelen van kwetsbaarheid bij ouderen en mensen met een beperking met ondersteuning van technologie.

Meer informatie op de website van SIA

Lees ook het artikel in Science Guide


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier