Bezoek ons symposium 'Samenwerken aan een gezonde samenleving' op 2 november!

02 november 2017

Student, onderzoeker, verpleegkundige, ICT-er, bouwkundige: ze houden zich binnen hun studie of vakgebied allemaal bezig met Healthy Ageing. Dat zorgt voor innovaties op uiteenlopende gebieden in de samenleving. Daarbij weten ze elkaar ook steeds beter te vinden in samenwerkingsverbanden: ze bundelen hun kennis en vaardigheden voor nog meer resultaat. Uit de talloze voorbeelden van deze multidisciplinaire aanpak van Healthy Ageing vraagstukken hebben we voor het symposium een mooie selectie gemaakt. In de workshops kunt u met deskundigen van gedachten wisselen over actuele thema’s in onze samenleving.


In het plenaire programma bespreekt professor dr. Pauline Meurs met u de highlights van ‘De  Zorgagenda voor een gezonde samenleving’ die de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in opdracht van het ministerie van VWS heeft opgesteld. Als voorzitter van de RVS heeft ze een prominente rol bij het in kaart brengen van toekomstige beleidsonderwerpen rond zorg in gezondheid in Nederland. De Zorgagenda richt zich in belangrijke mate op de thema's 'Investeren in gezondheid' en 'Netwerkzorg'. Om de gestelde doelen te bereiken is het noodzakelijk dat de betrokken disciplines gezamenlijk hun expertise inzetten.

Oud-minister en -Europarlementarier Hedy d’ Ancona verzorgt de afsluiting van het middagprogramma. Als ambassadeur 'Lang leve kunst' stelt ze: 'Kunst heeft een groot effect op onze levensvreugde'. In haar Socrateslezing van 28 mei j.l. hield ze een pleidooi voor ouderen-emancipatie.
In haar voordracht deelt ze met u haar visie op ouderen-emancipatie met de focus op zelfontplooiing en kunstparticipatie.


'Markt'
Op diverse momenten in het programma kunt u de ‘markt’ bezoeken en in gesprek gaan met vertegenwoordigers van organisaties, innovatiewerkplaatsen en projecten. Ze presenteren mooie voorbeelden van multidisciplinaire samenwerking op diverse (vak)gebieden. Wellicht wilt u of uw organisatie hierbij aansluiten of biedt het inspiratie voor een nieuw initatief?


PROGRAMMA 

12.00 uur: Inloop en lunch
13.00 uur: Plenair programma
          -  Welkom
             door Han de Ruiter, directeur Centre of Expertise Healthy Ageing,
             Hanzehogeschool Groningen
          -  Centre of Expertise Healthy Ageing: resultaten en toekomst
             door Joost Degenaar, programmadirecteur Centre of Expertise Healthy Ageing,
             Hanzehogeschool Groningen
          -  Samenwerken aan een gezonde samenleving
             door Pauline Meurs, voorzitter Raad voor Volksgezondheid en Samenleving
14.15 uur: Workshops 1e ronde
15.00 uur: Workshops 2e ronde
16.00 uur: Plenair programma
           - Dansenergizer
             door Marlien Seinstra, artistiek leider Stichting DeDansDivisie
          -  Ouderen-emancipatie en kunstparticipatie
             door Hedy d' Ancona, oud-minister en - Europarlementariër
16.45 uur: Napraten met hapje en drankje

Meer informatie over de workshops
 Wij nodigen u van harte uit!

Deelname aan het symposium is gratis, aanmelden is mogelijk tot 25 oktober.
Voor meer informatie en vragen: healthyageing@org.hanze.nl of telefoon 050 595 3501

Tot ziens op 2 november!