IWP ontwikkelt web-app LIV

17 juli 2017

De IWP 'e-Mental health voor de POH-GGZ' heeft de web-app LIV ontwikkeld. Deze nieuwe e-health applicatie biedt ondersteuning aan de POH-GGZ en haar cliënten, door oefeningen en achtergrondinformatie over behandelingen op maat.

Binnen de IWP is, samen met het werkveld, vastgesteld hoe het 'geraamte' van de app er uit moet zien: welke functionaliteiten en welke 'look and feel' moet de app hebben? Studenten en docenten van de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool hebben in totaal 14 volledige oefeningen en bijbehorende achtergrondinformatie voor de toolbox van de POH-GGZ ontwikkeld. Op dit moment (juli 2017) Is de applicatie in de zogenaamde pre-alpha versie: na kleine aanpassingen kan gestart worden met het testen van de applicatie binnen een geselecteerde doelgroep.

Er is bij het ontwikkelen van de oefeningen in de app gekozen voor een transdiagnostische insteek; uitgangspunt is dat de oefeningen een positief effect hebben op aspecten die bij verschillende klachten een rol spelen (zoals emotie-regulatie, slapen, piekeren, zelfbeeld, etc.). De focus is niet zozeer gericht op de diagnose/klacht, maar op het versterken van krachten en hulpbronnen. Achterliggende gedachte is dat dit beter past bij de doelen en missie binnen de POH-GGZ praktijk[1], en bij de algemene beweging van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag[2].

Daarnaast is een theoretisch uitgangspunt bij het ontwerp van de oefeningen binnen LIV dat het belangrijk is om realistisch te zijn over gedragsverandering: terugvallen in oud gedrag is eerder regel dan uitzondering. Er is binnen het traject daarom veel aandacht voor  technieken die kunnen worden ingezet om de kans van slagen van  gedragsverandering te vergroten. Een ander leidend uitgangspunt is dat e-health het best blended en op maat kan worden ingezet en willen we optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die ICT biedt: veel beelden/animaties/aansprekende vormgeving, weinig ‘platte tekst’.

Aanpak

  • Pilot onderzoek: n=1 studie naar de effectiviteit van de interventies.
  • Doorontwikkelen content: ontwikkelen oefeningen als: Piekerstop/Piekerkwartier, Complimenten oefening, Attentional Bias Training, oefeningen gericht op ongezonde gewoontes doorbreken, Persoonlijke doelentraining specifiek gericht op slaap bij jongeren.
  • Uitbreiden van de functionaliteiten van de app, zoals het verzamelen van data o.b.v. een Ecological Momentary Assessment dagboek of data uit wearables. Hiervoor wordt vanuit het lectoraat Personalised Digital Health en i.s.m. met alle partners betrokken bij LIV subsidie aangevraagd en zal worden samengewerkt met studenten van ICT/CMI.
  • Samengewerkt met Minerva aangaande het ontwerpen van animaties.
  • Uitbreiden toepassing app (door studenten Toegepaste psychologie) naar studenten met psychische klachten. 

---------------------------------

1. Zie functie-encompetentieprofiel POH-GGZ 2014, LHV

2. Zie Discussienota RVZ, 2010