Nieuwsbrief (4e kwartaal 2017) IWP AA van mensen met een verstandelijke beperking

21 december 2017

Lees hier de Nieuwsbrief 4e kwartaal 2017 van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking'

  • Mijl4You deelname door veel zorgorganisaties
  • Netwerkbijeenkomst ZonMW Gewoon bijzonder implementatie onderzoeksbevindingen
  • Netwerkbijeenkomst Uniek Sporten met ondertekening van de pledge: ‘alles is gezondheid’
  • Onderzoek in de praktijk: workshops mooie uitwisseling van kennis en ervaring
  • Update onderzoeken vanuit IWP-VB er gebeuren veel mooie dingen
  • Kennisplein gehandicaptensector direct aan de slag met goede voorbeelden
  • Comeniusbeurs is aangevraagd, in samenwerking met 6 zorgorganisaties IWP-VB
  • Sprongaanvraag healthy ageing is gehonoreerd

Nieuwsbrief 3e kwartaal 2017

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2017

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2017