HealthQuest Applicatie in ontwikkeling

13 december 2016

In januari 2016 is er in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen, Tizin Mobile en Target Holding een eerste versie van de HealthQuest applicatie ontwikkeld. Deze is opgezet voor mensen met, of at risk for, diabetes. Het doel op dit moment is het testen van de tevredenheid en door ontwikkelen van de HealthQuest App voor mensen die willen werken aan een gezondere leefstijl. Net als bij de vorige groep is er een nauwe samenwerking tussen vijf studenten van de Hanzehogeschool opleiding Fysiotherapie en vier studenten van het Alfa-college.

Leefstijlverbetering
De applicatie helpt de leefstijl van patiënten met diabetes en at risk patiënten te verbeteren door motivatie-optimalisatie en ook stimuleert het tot uitvoeren van haalbare activiteiten. Bijzonder aan de app is dat het de gebruiker meer regie geeft over zijn gezondheid, dat het bijhoudt welke vorderingen de gebruiker maakt in het aannemen van een gezonde leefstijl, en dat er mogelijkheden worden ingebouwd om informatie te delen met vrienden of familie, en met zorgprofessionals. Door dit laatste wordt het mogelijk om zorg veel meer op maat aan te bieden, en breder te kijken dan alleen naar dat wat er tussen de vier muren van het ziekenhuis / de spreekkamer gebeurt.

Pilots
Er is al gewerkt aan de technische functies en inhoud van de app door Tizin Mobile en door de verschillende student projectgroepen. Dit heeft geleid tot een versie van de Health Quest App die nu daadwerkelijk gebruikt kan worden door Android gebruikers. Op dit moment vindt er samenwerking plaats met het Martini Ziekenhuis Groningen. Een aantal diabetes patiënten participeren in het onderzoek door de app te gebruiken en hier middels een diepte interview feedback op te geven. Daarnaast doen er ook vrienden en familie van de groepsleden mee aan het onderzoek door middel van een enquête over de App. Eind januari worden de resultaten van deze pilots verwacht. Door het in de praktijk te testen kan de app doorontwikkeld worden. De app is te vinden onder: ‘HealthQuest Tizin’ en kan gratis worden gedownload.

Ingezonden door:

  • Studenten Fysiotherapie Hanze Hogeschool ;Janita Snip, Tessel de Jager, Marleen Mos, Dorien Dijksta en Lisa Mastenbroek.
  • Studenten Verzorging en Verpleging  Alfacollege : Janpaul Meijer en Doraja Hagenauw.
  • Studenten Sport en Bewegen Alfacollege; Mark Kalsbeek en Michelle de Vries.