Wat is een innovatiewerkplaats?

Een innovatiewerkplaats (IWP) is een netwerk binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing van (vijf tot vijftien) kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven, gericht op open innovatie en co-makership.

De IWP heeft het karakter van een 'proeftuin' waarin onderzoekers, docenten, studenten (hbo, mbo en wo) en professionals uit het werkveld gezamenlijk werken aan het oplossen van actuele vraagstukken in zorg en welzijn. De resultaten (innovatieve producten, processen en diensten) dragen bij aan gezond opgroeien en ouder worden, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven.

Hoe zet u een innovatiewerkplaats op?

De structuur van een innovatiewerkplaats biedt werkveld, onderwijs en bedrijven vanuit allerlei vakgebieden de mogelijkheid samen aan de slag te gaan. Dat kan in de vorm van een netwerk, maar het kan ook een fysieke plek zijn: bij een bedrijf, een zorginstelling, op een laboratorium of een werkplek op een school.

Projecten en onderzoeken beginnen met vragen uit het werkveld. Die worden door de partners in de innovatiewerkplaats gezamenlijk besproken en gebundeld. In co-makership gaan docent-onderzoekers, studenten en professionals uit het werkveld er mee aan de slag. Het gaat daarbij om open innovatie, om gezamenlijk te komen tot een oplossingen die in praktijk toepasbaar zijn.

Succesfactoren

Kenmerken

Een innovatiewerkplaats: