Aanvraag nieuwe IWP

Hebt u een idee voor een innovatie in zorg en welzijn? Wilt u een innovatiewerkplaats starten?

Realiseer uw zorginnovatie met het Centre of Expertise Healthy Ageing, hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing:

  • adviseert u over de haalbaarheid en rendement van uw innovatie;
  • kan financieel bijdragen in de vorm van een stimuleringssubsidie;
  • brengt u in contact met geschikte partners;
  • biedt ondersteuning bij het maken van een business case.

Stimuleringssubsidie nieuwe innovatiewerkplaats (IWP)

Doel: stimuleren en op gang brengen van publiek private samenwerking via innovatiewerkplaatsen.

Initiatiefnemers voor een nieuwe innovatiewerkplaats kunnen bij het Centre of Expertise Healthy Ageing een aanvraag voor subsidie indienen. 

De aanvrager ontvangt:

Aanvragen 2018

In 2018 is er nog 1 ronde voor aanvragen. De sluitingsdatum is:

Meer informatie

Heeft u vragen over de subsidieregeling, dan kunt u contact opnemen met Joost Degenaar, programmadirecteur Centre of Expertise Healthy Ageing:
j.l.h.degenaar@pl.hanze.nl, telefoon 06 22 34 61 20.

Er is een handleiding beschikbaar voor het aanvragen van de stimuleringssubsidie.

Aanvraag en begroting

Het aanvraagformulier en een begrotingsformat kunt u opvragen via healthyageing@org.hanze.nl.

Beschrijf in uw email kort maar duidelijk uw idee en de toepassing/opbrengst op: