Start nieuwe IWP

Hebt u een idee voor een innovatie in zorg en welzijn? Wilt u een innovatiewerkplaats starten?

Realiseer uw zorginnovatie met het Centre of Expertise Healthy Ageing, hét netwerk voor publiek-private samenwerking voor innovatie in zorg & welzijn en onderwijsvernieuwing.

Het Centre of Expertise Healthy Ageing:
-    adviseert u over de haalbaarheid en rendement van uw innovatie;
-    brengt u in contact met geschikte partners;
-    biedt ondersteuning bij het maken van een business case;
-    begeleidt het proces van uitvoering en de validering van uw zorgproduct/-dienst.

Ondersteuning aanvraag

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) biedt uw initiatief gedurende een periode van één tot maximaal zes maanden gratis ondersteuning bij het komen tot een kwalitatief goede aanvraag, inclusief een compact uitgewerkte businesscase.

Businesscase

In de voorbereiding van de innovatiewerkplaats stellen wij samen met u en uw partners twee documenten op: een businesscase en de IWP-aanvraag. De businesscase is in feite een zakelijke overweging om een investering wel of niet te doen. Deze beslissing valt positief uit wanneer het resultaat van de investering voldoende toegevoegde waarde oplevert voor het CoE HA en de partners in de vorm van maatschappelijke en/of economische valorisatie.

Duaal leiderschap

Eén van de onderdelen die in de aanvraag van een innovatiewerkplaats uitgewerkt wordt, is de governance. Alle partners binden zich aan de IWP door middel van een samenwerkingscontract en zijn medeverantwoordelijk voor het behalen van de resultaten. Er is sprake van gedeeld eigenaarschap. Eén van de partners is de trekker van de innovatiewerkplaats en heeft de regie.

Uw nieuw te starten IWP krijgt ondersteuning van een procesmanager vanuit het CoE HA. Deze procesmanager stuurt het business developmentproces aan in duaal leiderschap met de inhoudelijke trekker. Dit leidt tot een sterke focus op de te behalen doelen en bevordert de samenwerking tussen de partners (publiek-private samenwerking). 

Sturing en verantwoording

Het CoE HA ondersteunt uw IWP bij alle fasen van het businessdevelopmentproces. Op deze wijze wordt de kans optimaal dat ook de fase van valideren succesvol doorlopen wordt en producten en diensten opgeschaald en vermarkt worden.

Het CoE HA bewaakt de voortgang van de IWP en stuurt op de ontwikkeling en implementatie van een passend business model en het realiseren van de doelen. Er zijn procedures en afspraken rondom werkwijze, rapportage en verantwoording. Uw IWP wordt jaarlijks geëvalueerd.

Meer informatie

Schema ‘Van idee naar product/dienst

Wilt u uw idee voor een innovatiewerkplaats voorleggen of bespreken? 
Of wilt u partner worden van een bestaande innovatiewerkplaats?

​Bel of e-mail ons via 050 595 3501 of healthyageing@org.hanze.nl