Voeding en Allergie

Voedselallergie en andere chronische allergische ziekten nemen pandemische vormen aan. Daarnaast komen ernstige reacties op allergenen steeds meer voor en ontstaan er nieuwe allergische ziekten. Voedselallergie is vaak niet te genezen en heeft grote impact op de kwaliteit van leven en positieve gezondheid van de patiënt. Daarentegen denken ook veel mensen ten onrechte dat ze een voedselallergie hebben. Kennis bij diëtisten over allergie schiet tekort.

De mogelijke verklaring van de toegenomen prevalentie en ernst van allergische ziekten ligt in een westerse leefstijl, die onder andere gepaard gaat met een veranderde samenstelling van onze voeding en afgenomen diversiteit van ons microbioom (massa van goede bacteriën, die onder andere in de darmen leven). Voeding in het jonge leven van het kind is van cruciaal belang voor een gezonde ontwikkeling van het microbioom en het immuunsysteem om een allergie te voorkomen. Ook op oudere leeftijd is voeding bij allergiepatiënten van belang om vitaler en met meer veerkracht met hun allergie oud te kunnen worden.

De IWP ‘Voeding en Allergie’ richt zich op vragen als: ‘Hoe kan voeding een rol spelen bij de preventie van allergie?’ en ‘Verbetert gezonde voeding de gevoeligheid voor allergenen, ernst van symptomen, vitaliteit en kwaliteit van leven van patiënten met allergie?’ Antwoorden worden gevonden door innovatief onderzoek met bedrijven en kenniscentra, op basis van unieke en vernieuwende hypotheses. De uitkomsten dragen bij aan vernieuwing van de opleiding Voeding en Diëtetiek.


De IWP ‘Voeding en Allergie’ is een initiatief van dr. Berber Vlieg-Boerstra, diëtist-onderzoeker OLVG en Vlieg & Melse Diëtisten, dr. Hanneke Oude Elberink, internist-allergoloog UMCG; Monique Weitering MBA, Programmamanager Voeding & Diëtetiek en dr. ir. Renate Heine, Hogeschooldocent Voeding en Diëtetiek met het lectoraat Ingredient Development (lector dr. Doede Binnema) en het Instituut voor Life Science and Technology (dr. Maaike Smelt).

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • opzetten van praktijk-gebonden onderzoek, om de preventie van voedselallergie te verlagen en de behandeling van voedselallergie door voeding te verbeteren;
  • samen met bedrijven en andere onderzoeks- en kenniscentra - binnen en buiten de Hanzehogeschool - multi- en interdisciplinair werken om te komen tot innovatieve en praktijkgerichte oplossingen;
  • aanbieden van een verdiepende keuzemodule Voeding en Allergie aan 2e en 3e jaars studenten Voeding en Diëtetiek en Medische Diagnostiek van Life Science en Technology en op verzoek aan studenten Verpleegkunde;
  • valoriseren van bestaande producten (zoals digitalisering en validatie van de internationaal ontwikkelde dietary history tool) en in de IWP ontwikkelde kennis.

Doel

Het hoofddoel van IWP ‘Voeding en Allergie’ is - door innovatief praktijkgericht onderzoek met bedrijven - antwoorden vinden op de vragen: ‘Hoe kan voeding een rol spelen bij de preventie en behandeling van allergie?’ en ‘Hoe kunnen we met voeding de gevoeligheid voor allergenen, ernst van symptomen, vitaliteit en kwaliteit van leven bij mensen met allergische ziekten verbeteren?

Aanpak en resultaat

De IWP zet in op twee lijnen. Enerzijds 'preventie' met als doelgroepen: zwangeren, jonggeborenen en het opgroeiende kind en anderzijds 'patienten met allergie'. Hiervoor zijn al twee onderzoeksprojecten opgestart die beide resulteren in één of meer afstudeerscripties van studenten Voeding en Diëtetiek en - per project - één of meer publicaties. Verder een verdiepende keuzemodule Voeding en Allergie voor de opleiding Voeding & Diëtetiek van Hanzehogeschool en een post-HBO cursus Voeding en Allergie (Nederlands en Engels).

Op termijn zullen de onderzoeksresultaten leiden tot innovatieve producten en diensten, zoals: identificatie van nutriënten en voedingsmiddelen die bijdragen aan preventie en behandeling van allergische symptomen, ontwikkeling van tolerantie-bevorderende snacks voor jonge kinderen, koolhydraat- of microbe-rijke voedingsmiddelen die het microbioom gunstig beïnvloeden, apps en digitale diagnostische tools en vragenlijsten.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Academie voor Gezondheidsstudies, opleiding Voeding & Diëtiek) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Voeding en allergie’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met bijdragen van de betrokken partners en subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 71.500,-
Locatie Academie voor Gezondheidsstudies, opleiding Voeding en Diëtetiek
Contact Dr. ir. R.C. Heine-Bröring

Partners o.a.

AMC
Hanzehogeschool Groningen
Nutricia Early Life Nutrition
Nutricia Research
OLVG (stadsziekenhuis Amsterdam)