Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio

Er is een toenemende vraag naar andere vormen van wonen gecombineerd met zorg, doordat de veranderende financiering van zorgvastgoed het evenwicht in vraag en aanbod van plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen verstoort. In krimpgebieden is deze vraag zeer actueel. Om een levensloopbestendige woonomgeving te realiseren moet worden onderzocht hoe (oudere) mensen hier invloed op kunnen uitoefenen: hoe zij met woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen samenwerken om tot een optimale inrichting van hun leefomgeving te komen.

De innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ richt zich op de eigen regie van mensen op zorg en welzijn. De IWP werkt samen alle belanghebbenden (burgers, gemeenten, woningcorporaties, onderwijs, zorg en bedrijven) aan oplossingen die bijdragen aan de zelfstandigheid en participatie van burgers.


De innovatiewerkplaats 'Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio' is eind 2017 afgerond.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

April 2017:

 • De IWP heeft in ruim twee jaar drie projecten uitgevoerd met het thema levensloopbestendig wonen en de rol die burgers hierin kunnen vervullen: in Termunten) samen met het Groninger Huis, Huis ter Heijde in Zeijen en De Buitenschool in Glimmen (combinatie wonen en zorg).
 • Het praktijkgericht onderzoek maakt deel uit van de programmalijn Gezondheid & Welzijn (ook in relatie met het thema Krimp) van het kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. Bij het (multidisciplinair) onderzoek zijn studenten van verschillende opleidingen betrokken zoals: Vastgoed & Makelaardij en Bouwkunde.
 • De IWP speelt een rol binnen de nieuwe minor Healthy Workplace die in ontwikkeling is bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij (V&M). Aandacht voor maatschappelijk vastgoed is ingebouwd in de minor Welzijn bij de opleiding V&M.
 • Implementatie van de innovaties gebeurt o.a. via woningcorporatie Groninger Huis, Interzorg en diverse noordelijke gemeenten.
 • De IWP is gestart met een RAAK-project met de gemeente Smallingerland over gezonde gebouwde omgeving.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Bijdragen aan ontwikkeling van een hotel en levensloopbestendige woningen in de krimpge-meente Delfzijl (Termunten – Termunterzijl)
 • Samenwerking met innovatiewerkplaats Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking’ en GGZ-Friesland aan mogelijkheden voor zelfstandig wonen van cliënten (ambulantisering)
 • Bijdragen aan ontwikkelen van een levensloopbestendige woonwijk in krimpgemeente Appingedam
 • Bijdragen aan ontwikkelen van levensloopbestendige woningen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Doel

De centrale vraag is: op welke manier kan een levensloopbestendige woonomgeving in een krimpgemeente bijdragen aan het behouden en versterken van zelfstandigheid en burgerparticipatie en wat zijn daarvoor de randvoorwaarden?

De IWP ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ bevordert de realisatie van levensloopbestendige woonomgevingen en de regie van burgers hierop door het realiseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden en het genereren van breed toepasbare kennis voor toekomstige projecten.

Aanpak en resultaten

De innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen’ werkt samen met partijen in lopende en nieuwe projecten en pilots. De IWP biedt bewoners, zorgprofessionals en technische specialisten de gelegenheid om samen te werken aan een optimale leefomgeving. De IWP adviseert gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen en ontwikkelt direct toepasbare kennis door actieonderzoek.

De resultaten (innovaties) worden zichtbaar in de vorm van adviezen en aanbevelingen aan o.a. gemeenten, tools (checklists, modellen, richtlijnen, scholingsprofielen, etc.) en kennis over het proces. Concrete resultaten zijn o.a. een exploitatieconcept voor gebouwen en nieuwe woon-zorgconcepten, inclusief stappenplannen.

Verantwoording en samenwerking

Het Lectoraat Maatschappelijk Vastgoed Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 mei 2014
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Locatie Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool)
Contact Ing. J. Veuger MRE FRICS

Partners o.a.

Adema Architecten
Calibris
DWA
De Hoven
Ellen Olde Bijvank
GGZ Friesland
Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Heuvelman Vastgoed
Kenteq
Noorderpoort
Oosterlengte
STAMM CMO (Drenthe)
Sinz Management Advies
Woningstichting Groninger Huis
 • Nieuws uit de IWP 'Levensloopbestendig wonen in een krimpomgeving'

  meer 17-03-2016
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014