Health Space Design

De stijgende kosten van de zorg vormen een blijvende uitdaging in ons land. Dit spoort zorginstellingen aan om te bezuinigen op hun uitgaven. Welke rol spelen de gebouwen waarin de zorg plaatsvindt? Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat eenpersoonskamers en goede luchtkwaliteit infecties helpen voorkomen en dat kunst en muziek in gebouwen het welzijn en herstel van patiënten bevordert.

In de innovatiewerkplaats 'Health Space Design' richten onder andere UMCG, Martiniziekenhuis en
's Heeren Loo zich op vraag hoe ruimte en organisatie in de zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zorginstellingen beter functioneren en kwalitatief goede zorg kunnen bieden tegen lagere kosten.

Zie ook www.healthspacedesign.nlNieuws

Januari 2014: 'Anders Belicht'
(fotografieonderzoek in verzorgingshuis Blauborgje, t.b.v. relatie tussen dementerende ouderen en hun leefomgeving)

Artikel PL.HANZE, juni 2013

Meer nieuws in rechterkolom van deze pagina

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

April 2017:

 • De IWP is onderdeel van het thema Gezondheid en Welzijn van het Kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool. Bij het praktijkgericht onderzoek is een promovendus betrokken op hospitality die door UMCG wordt gefinancierd.
 • Van de IWP zijn er afgelopen jaren enkele (top)publicaties verschenen.
 • Studenten van de opleidingen Facility Management, Built Environment en Vastgoed & Makelaardij participeren in de IWP. In 2017 vindt een verdere integratie van praktijkonderwijs plaats bij deze opleidingen.
 • Onderzoeksresultaten zijn geïmplementeerd in o.a. het UMCG (hospitality concept, herinrichting poliklinieken), het Ommelander Ziekenhuis, het Martini Ziekenhuis en ’s Heeren Loo (effect van licht op welbevinden, wayfinding).
 • Nieuwe promotietrajecten en projectvoorstellen met en bij partners zijn in voorbereiding.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Evidence-Based Design: onderzoek naar relatie tussen organisatie, (interieur)architectuur, technologie en natuur en gezondheid, gedrag en welzijn van patiënten en medewerkers.
 • Best Practices: onderzoek naar bouwkundige en organisatorische structuren waar zorginstellingen zeer tevreden over zijn waar andere instellingen hun voordeel mee kunnen doen.
 • Zelfstandig wonen: onderzoek naar bouwkundige en organisatorische structuren waarmee zorginstellingen de automie en/of zelfstandigheid van bewoners kunnen verbeteren. Selecteren van beste innovaties om de leefomgeving te verbeteren en de kosten te verlagen.

Doel

In de innovatiewerkplaats 'Health Space Design' wordt op basis van praktijkvragen kennis ontwikkeld en toegepast, die leidt tot het ontwerp van een betere ruimtelijke omgeving in samenhang met een betere organisatie van de zorg in zorginstellingen. Met de daaruit voortvloeiende kennisproducten kunnen zorginstellingen hun eigen functioneren verbeteren om de gezondheid, het welzijn en/of het gedrag van patiënten positief te beïnvloeden. Op termijn kunnen daarmee de operationele kosten worden verlaagd.

Aanpak en resultaat

Door vragen van zorginstellingen te koppelen aan onderzoek van studenten, (docent)onderzoekers en promovendi, evenals aan adviezen van landelijke experts, worden kwalitatief hoogstaande en concreet toepasbare oplossingen gegenereerd waarmee zorginstellingen bewijsbaar beter functioneren. Met de voorgestane multidisciplinaire aanpak wordt studenten en docenten geleerd om over de grenzen van hun eigen vakgebied te denken en werken.

De onderzoeksresultaten zullen zichtbaar maken hoe organisatie en ruimte positief kunnen worden beïnvloed. De IWP ontwikkelt modellen waarmee beter kan worden voorspeld wat de - universele en doelgroepspecifieke - gevolgen zijn van deze beïnvloeding. Ook maakt de IWP slimme combinaties om bestaande problemen bij zorginstellingen op te lossen en tegelijk middelen te genereren voor het verbeteren van de kwaliteit en/of efficiency van de zorgverlening.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Facility Management) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Health Space Design' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 september 2013
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Locatie Kenniscentrum NoorderRuimte
Contact Dr. M.P. Mobach

Partners o.a.

CEAN
Coresta
Heeren Loo ('s Heeren Loo)
Martini Ziekenhuis Groningen
Op ten noort blijdenstein
RUG - Centre for High Performance Computing and Visualisation
Studio dVO
Sweco
TNO Dutch Centre for Health Assets
UMCG
 • Verslag symposium 'Meet Health Space Design: hear, see, do!'

  meer 27-01-2017
 • Video IWP Health Space Design - november 2016

  meer 24-01-2017
 • Onderzoek naar een aanpak voor geluidsoverlast in ziekenhuizen

  meer 27-09-2016
 • Artikel over Health Space Design in Gezondheid & Co

  meer 02-11-2015
 • Demo verouderingspakken op congres Lentis

  meer 15-10-2015
 • Demente cliënt meer thuis door 'eigen' voordeur

  meer 29-09-2015
 • Start innovatiewerkplaats Health Space Design

  meer 04-06-2013
 • Personas en tafelkleden: best practice in toegepast onderzoek

  meer 31-03-2015
 • Verkennende studie Health Space Design met verouderingspak

  meer 03-10-2013