Blended Beweegstimulering

Een belangrijk deel van de GGZ-patiënten heeft chronische pijn en/of is depressief. Het bevorderen van een gezond beweegpatroon speelt een belangrijke rol bij de behandeling hiervan, maar is moeilijk bij deze patiënten. GGZ-professionals passen bij hun behandeling veelal ‘one size fits all’ programma’s toe die onvoldoende aansluiten bij de gepersonaliseerde interventies gericht op zelfmanagement van de patiënt. Dit pleit voor een instrument dat professionals helpt inzicht te krijgen in het specifieke beweegpatroon van de patiënt, voor gepersonaliseerde feedback en ondersteuning. Zelfmeettechnologie lijkt een goede oplossing te kunnen bieden. GGZ-professionals zijn echter onvoldoende bekend met het gebruik van bijvoorbeeld activity trackers in hun vakgebied. Daarnaast is er waarschijnlijk nog meer nodig om deze doelgroep beter te laten bewegen.

De partners van de innovatiewerkplaats ‘Blended Beweegstimulering’ werken samen om op een constructieve manier aan de bovenbeschreven behoefte van GGZ-professionals bij te dragen, door een op maat product te ontwikkelen en in de praktijk te testen.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  •  schrijven van een whitepaper met een overzicht van de ontwerpeisen en realiseerbare innovatiekansen als input voor de volgende fasen in het project, tot stand gekomen op basis van input van alle stakeholders (productontwikkelaar(s), professionals, patiënten en onderzoekers;
  • bepalen van een ideaalbeeld van het beoogde, dat helpt bij de verdere ontwikkeling van het daadwerkelijke eindproduct;
  • ontwikkelen van tussenproducten en een prototype die voldoen aan de door de stakeholders bepaalde ontwerpeisen;
  • uitgeven van minimaal één publicatie over de resultaten van het praktijkgerichte onderzoek naar de haalbaarheid, gebruikersvriendelijkheid en effectiviteit van het te testen prototype;
  • geven van minimaal drie presentaties op relevante symposia of congressen;
  • maken van een implementatie roadmap, waarin voor het gehele ontwerp-, doorontwikkel- en implementatieproces maatregelen beschreven staan voor een succesvolle en duurzame implementatie van het beoogde eindproduct;
  • ontwikkelen van een onderwijsmodule (bijvoorbeeld masterclass of e-Learning) op basis van alle in de IWP opgedane kennis en ervaringen, die breed inzetbaar is en aan te passen aan de doelgroep, voor onder andere bacheloropleidingen in de (paramedische) zorgsector en ICT-sector, voor relevante verdiepende en verbredende masteropleidingen, en/of voor professionals in het werkveld.

Doel

De IWP ‘Blended Beweegstimulering’ stelt zich ten doel zorgprofessionals te ondersteunen bij de behandeling van patiënten met chronische pijn en depressie, waarbij voldaan wordt aan de wens om objectief inzicht te krijgen hun specifieke beweegpatroon. Voor een gepersonaliseerde, effectieve aanpak die leidt tot verbeteringen in het functioneren van de patiënten. De IWP is tevens een belangrijk middel om de samenwerking en innovatie ook na afsluiten van de IWP te borgen, die tot duurzame doorontwikkeling en implementatie leidt.

Aanpak en resultaat

De publiek private samenwerking is primair gericht op het ontwikkelen van prototypes van een product en/of – afhankelijk van de uitkomsten van de eerste fasen in het project - het doorontwikkelen van bestaande producten (van bijvoorbeeld MobileCare). Daarnaast worden diensten ontwikkeld, bijvoorbeeld in de vorm van scholing. Het praktijkgericht onderzoek richt zich op de randvoorwaarden en het ontwikkelproces van prototypes (haalbaarheid, gebruiksvriendelijkheid) en het uittesten van de effectiviteit.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Personalised Digital Health) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Blended Beweegstimulering’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 september 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 100.500
Locatie Lectoraat Personalised Digital Health
Contact Dr. H.K.E. Oldenhuis

Partners o.a.

Digital Society Hub
INTER-PSY
MobileCare
Transcare-pijn
Windesheim - Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg
  • Subsidie voor Innovatiewerkplaats Blended Beweegstimulering in de GGZ

    meer 27-09-2018