Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte

De fysieke en sociale omgeving zijn, veelal onbewust, van invloed op het beweeggedrag van mensen. Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen.

Ook de socialiserende werking van beweegvriendelijke ruimten heeft effect op de leefbaarheid van een wijk en buitengebied. Door mensen te laten bewegen en elkaar te ontmoeten kunnen zorgkosten dalen en sociaal-maatschappelijke problematiek worden teruggedrongen. Daarnaast is een dynamisch en beweegvriendelijk natuurgebied een aantrekkelijke toeristische bestemming waarbij het positieve effecten heeft op de economie van de regio.

De innovatiewerkplaats ‘Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte’ richt zich op optimale benutting van de openbare ruimte om een actieve leefstijl te stimuleren en daarbij ook de economische en sociale impact op de omgeving van deze ruimte. In de IWP werken kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheden (gemeente, provincie) en woningcorporaties samen met diverse partners uit de sport, horeca en recreatie.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

Mei 2017:

 • Mede vanuit IWP is het gelukt om het thema Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte (BIOR) opgenomen te krijgen in het provinciale sportbeleid van Groningen 2016-2019. In samenwerking met o.a. de gemeente Groningen is een Europese Erasmus+ Knowledge Alliance aanvraag ingediend met een BIOR component.
 • Diverse BIOR projecten hebben in de gemeente Groningen geleid tot realisatie van nieuwe beweegplaatsen in de stad en herinrichting van de binnenstad en diverse wijken. In het deelproject met de provincie Drenthe is een fietsapp ontwikkeld en gebruikt tijdens de fiets 4-daagse. Er is actief bijgedragen aan de realisatie van een fietssnelweg Groningen-Assen.
 • Het nieuwe op Healthy Ageing gebaseerde gezondheidsbeleid van de stad Groningen heeft focus op de fysieke omgeving en biedt veel doorgroei mogelijkheden voor BIOR activiteiten en inzet van studenten vanuit bachelors en de master Healthy Ageing Professional.
 • Bij onderzoeksactiviteiten zijn naast de lector ook docent-onderzoekers, een postdoc en studenten betrokken.
 • BIOR is het thema van enkele Communities of Practice en een component in diverse opdrachten en projecten binnen de opleidingen van Sportstudies.
 • Samen met elf bedrijfspartners heeft de IWP in april 2016 een Cycling Lab opgericht.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen infrastructurele beweegscan voor een park, wijk of stadsdeel en beweeg- en routerscan voor natuurgebied.
 • Ontwikkelen mobiele applicatie of quantified self toepassing om lokaal bewegen in de openbare ruimte te meten en stimuleren (wie beweegt waar hoeveel, gaming, communities etc.).
 • Ontwikkelen analysetool om de sociale en economische impact van sport in de openbare ruimte te kunnen evalueren.
 • Ontwikkelen toeristische arrangementen in nieuwe product-markt-partner-combinaties.
 • Ontwikkelen analysetool voor het evalueren van de economische impact van toeristische arrangementen en interventies.

Doel

Kerndoel van de innovatiewerkplaats ‘Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte’ is de openbare ruimte optimaal benutten om een actieve leefstijl te stimuleren en daarbij ook economische en sociale impact te hebben op de omgeving van deze ruimte. Daarbij worden (aspirant) professionals in deze IWP toegerust om de kansen van een beweegvriendelijke inrichting van de openbare ruimte optimaal te leren benutten.

Aanpak en resultaten

De veelal door lokale overheden geïnitieerde pilots waarin veel lokale partners betrokken zijn, worden binnen de IWP versterkt tot hotspots voor open innovatie. Dit gebeurt door de inbreng van experts, onderzoekers en studenten vanuit verschillende achtergronden. 

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van multidisciplinaire concepten en innovaties in beleid, infrastructuur en organisatie en in de vorm van beweegprogramma’s. Deskundigheid op het gebied van hardware, software en orgware (randvoorwaardlijke aspecten die zorgen voor succesvolle implementatie) zijn geïntegreerd in elke pilot om tot vernieuwende oplossingen te komen.

Verantwoording en samenwerking

Het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 september 2014
Trekker Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, Hanzehogeschool
Locatie Hanzehogeschool, Instituut voor Sportstudies
Contact Dhr. Dr. J. de Jong

Partners o.a.

Actieplan Buitensport
Drenthe beweegt
Gemeente Groningen
Huis voor de sport Groningen
KNHS
NISB
Provincie Drenthe
Quantified Self Institute
Sportplein Groningen
Sweco
 • De stad als sportschool

  meer 06-12-2016
 • Film IWP 'Beweegvriendelijke inrichting openbare ruimte' in programma LifestyleXperience

  meer 22-08-2016
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014